Direct marketing

Direct marketing betekent simpelweg marketing gerelateerde acties, direct sturen op een persoon. Voor direct marketing worden diverse media gebruikt. Direct mailings, telemarketing en e-mailmarketing zijn vormen van direct marketing. Maar ook gedrukte media zoals flyers, coupons, huis-aan-huisbladen en persoonlijke verkoop zijn vormen van direct marketing. Direct marketing wordt ook wel dialoog marketing genoemd.

Verschillende elektronische media als televisie, radio, video, internet / websites, of sms worden als hulpmiddel gebruikt bij direct marketing.

Crossmediale campagnes

Wanneer we meerdere vormen van direct marketing inzetten welke elkaar versterken, spreken we van een crossmediale campagne. OmegaDM kan een totaaloplossing bieden bij deze campagnes.

Landingspagina’s

Landingspagina’s zijn een veelgebruikt hulpmiddel bij Direct Marketing acties. Een landingspagina is actiematig en heeft vaak als doel gegevens te verzamelen van de doelgroep voor opvolgacties.

Direct mail

Direct mailings zijn het bekendste voorbeeld van direct marketing. Een direct mail actie wordt per post verstuurd naar de doelgroep. Een direct mail is vaak aantrekkelijk opgemaakt en afgewerkt, hiermee valt een direct mailing op en verhoogt de respons.

E-mailcampagnes

E-mailmarketing is een zeer effectieve vorm van Direct Marketing. E-mailcampagnes zijn relatief goedkoop te produceren en in te zetten. E-mailcampagnes staan vaak in relatie met direct mailings of een landingspagina.

Wat kan deze dienst uw project opleveren?

Neem contact op!